Kallemeyn, Leanne, Loyola University Chicago, United States