Memili, Erdogan, Mississippi State University, United States